Název instituce

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)

Adresa Úřad vlády ČR
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
Kontaktní web www.vyzkum.cz
Kontaktní email
Kontaktní telefon/fax Telefon: 224 002 358,
Komunitní servery
Popis

Rada pro výzkum, vývoj a inovace je odborným a poradním orgánem vlády České republiky, který byl zřízen zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace pokračuje v činnosti Rady pro výzkum a vývoj podle § 35 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění účinném do dne 1. července 2009, a v činnosti Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, zřízené zákonem č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Členové dosavadní Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj se rozhodnutím vlády stávají členy Rady.

K projednávání a schvalování materiálů spojených s plněním úkolů Rady se členové Rady (v souladu se Statutem a Jednacím řádem) scházejí na pravidelných zasedáních, která se obvykle konají každý druhý pátek v měsíci, s výjimkou měsíců červenec a srpen. Mezi zasedáními Rady se každý pátek schází předsednictvo Rady, s výjimou měsíců červenec a srpen. Informace o zasedání Rady jsou doplňovány po jejím jednání.

Pozice na mapě
Pracovníci
Přidej na TiskPřidej na OblíbenéPřidej na e-mailPřidej na FacebookPřidej na Twitter
 
0.18s