Název instituce

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta

Adresa Přírodovědecká fakulta
Šlechtitelů 11
Olomouc
Kontaktní web http://www.prf.upol.cz/
Kontaktní email
Kontaktní telefon/fax Telefon: 585 634 060, Fax: 585 634 002
Komunitní servery
Oblasti působení
  • Fytochemie a fytofyziologie
Popis
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  je výzkumně zaměřená fakulta poskytující bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matematiky, fyziky, chemie, biologie a věd o Zemi. Od roku 2009 sídlí většina jejích pracovišť v nově postavené budově na Třídě 17. listopadu nedaleko městského centra, v bezprostřední blízkosti vysokoškolských kolejí a menzy. Biologická pracoviště a některé  laboratoře sídlí na ulici Šlechtitelů - na jihovýchodním okraji města, kde se rozvíjí nový univerzitní kampus.

Fakulta je hrdá na svůj tvůrčí potenciál, bohaté portfolio původních výzkumných výsledků posouvajících hranice našeho poznání a na mnohostrannou zahraniční spolupráci. V našich výzkumných týmech jsou začleněni i studenti - včetně středoškolských, kteří dosahují významných úspěchů, nedávno oceněných například cenou Česká hlavička nebo cenou Nadace Jaroslava Heyrovského.  Po našich absolventech je poptávka jak u domácích firem, státních institucí, tak i na zahraničních pracovištích, kam mnoho našich absolventů odchází „na zkušenou“.

Pozice na mapě
Pracovníci
prof. RNDr. Ivo FRÉBORT, CSc., Ph.D.
email:


Ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Mgr. Alexandra HUSIČKOVÁ, Ph.D.
email:
junior researcher

 Main Areas of Interest: • Biophysics and biochemistry of photosynthesis (e.g. detection of photosynthesis in vivo via chlorophyll a fluorescence, leaf gas exchange) • Cytokinins and their influence on photosynthetic apparatus and oxidative damage...
Mgr. Adéla Hýlová
email:
Ph.D. student Botanika

Prof. RNDr. Petr ILÍK, Ph.D.
email:
profesor

Vědecké zaměření: biofyzika fotosyntézy, luminiscence chlorofylu in vivo, fotosyntetické procesy u rostlin vystavených stresovým faktorům (vyšší teploty, ozářenost), funkce tylakoidních membrán v chloroplastech, spontánní fotonová emise živých sys...
Mgr. Jana Klásková
email:
vědecký pracovník

RNDr. Roman KOUŘIL, Ph.D.
email:
senior researcher

Vědecké zaměření: Studium struktury fotosyntetického aparátu rostlin a tylakoidní membrány pomocí elektronové mikroskopie a kryogenní tomografie.
Mgr. Kateřina Křížová
email:
vědecký pracovník

Doc. RNDr. Pavel POSPÍŠIL, Ph.D.
email:
docent

Vědecké zaměření: Studium volných radikálů v biologii a biomedicíně
Mgr. Milan Sochor
email:
Ph.D. student

Prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
email:


Vedoucí Laboratoře růstových regulátorů
Mgr. Michaela Šváchová
email:
vědecký pracovník

Přidej na TiskPřidej na OblíbenéPřidej na e-mailPřidej na FacebookPřidej na Twitter
 
1.44s