Název instituce

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta

Adresa Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy v Praze
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Kontaktní web www.natur.cuni.cz
Kontaktní email
Kontaktní telefon/fax Telefon: +420 22195 1111,
Komunitní servery
Popis

Program rozvoje fakulty vychází z priorit rozvoje Univerzity Karlovy v Praze a jeho cílem je budovat moderní, efektivní, konkurenceschopnou fakultu, která bude pro české i zahraniční studenty a pedagogy přitažlivá a bude pro své absolventy znamenat jednoznačnou známku kvality.

Rozvojové aktivity se týkají všech základních oblastí života fakulty – vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti, budování její infrastruktury a zajišťování investiční činnosti, oblasti zahraničních styků, vnějších vztahů, sociálního zabezpečení zaměstnanců a studentů.

Ve vzdělávací činnosti postavené na boloňských zásadách třístupňového vzdělávacího procesu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech bude u prvých dvou typů programů věnováno úsilí o vychování absolventů, kteří by se mohli v soutěži s absolventy jiných českých či zahraničních univerzit ucházet o doktorské studium. Absolventi doktorského studia představují vrcholný produkt fakulty, proto bude všestrannému zajištění doktorského studia věnována velká pozornost, jak z hlediska zajištění moderní přístrojové základny, tak zlepšených materiálních podmínek studentů.

Fakulta věnuje a bude věnovat mimořádnou podporu špičkovým vědecko-výzkumným týmům a zajištění moderního instrumentálního vybavení pracovišť.


Pozice na mapě
Pracovníci
Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
email:
Vedoucí katedry

Prof.RNDr. Jaroslav Drobník, CSc.
email:
emeritním profesorem Přírodovědecké fakulty UK

Absolvoval biologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor mikrobiologie. V roce 1957 se stal vedoucím izotopové laboratoře Přírodovědecké fakulty UK a v roce 1959 vedoucím oddělení biofyziky. K jeho hlavnímu výzkumnému zaměření patřilo studi...
RNDr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
email:
Odborný asistent

Přidej na TiskPřidej na OblíbenéPřidej na e-mailPřidej na FacebookPřidej na Twitter
 
0.26s